Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐẢNG DÂN CHỦ HAY ĐẢNG CỘNG HÒA? Nguyễn Quốc Khải

QUÝ VỊ ỦNG HỘ ĐẢNG DÂN CHỦ HAY ĐẢNG CỘNG HÒA?

Nguyễn Quốc Khải
12-11-2018 

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của tổng thống đã xong. Việc tranh cử cuối nhiệm kỳ 2020 đã bắt đầu. Vậy là không phải là quá sớm để tìm hiểu thêm về cương lĩnh và chính sách của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.

 
Dưới đây là bảng liệt kê quan điểm của hai đảng về một số vấn đề căn bản. Quốc phòng và thương mại chỉ là hai trong 20 vấn đề. Bảng này sẽ giúp các quý vị xác định khá chính xác quý vị là người theo khuynh hướng Dân Chủ hay Cộng Hòa. Quý vị có thể ghi danh là đảng viên của một đảng nhưng vẫn có thể theo khuynh hướng của đảng kia.
 
Nếu quý vị đồng ý về một chính sách của một đảng quý vị cho đảng đó một điểm. Nếu không đồng ý với cả hai đảng quý vị cho một điểm vào cột “không có ý kiến”. Có thễ quý vị cho là quốc phòng và đối ngoại quan trọng hơn là những vấn đề y tế và an sinh xã hội. Nhưng có những người nghĩ ngược lại. Như vậy số điểm sẽ bù trừ cho nhau.
 
Tổng số điểm cộng của quý vị sẽ cho quý vị thấy quý vị thực sự ủng hộ đảng nào, bỏ ra ngoài tất cả những cảm tính, những tin đồn vu vơ, những sự thật bị bóp méo.
 
Xin mời tất cả mọi người bỏ ra vài phút tham dự cuộc điều nghiên này, dù có quốc tịch Hoa Kỳ hay không.
 
Một câu hỏi phụ: “Theo Văn Phòng Quốc Hội về Ngân Sách (Congressional Budget Office - CBO), ngân sách quốc gia Hoa Kỳ hiện thiếu hụt đáng kể. Nợ công cao, không thể vay nợ thêm. Nếu Tổng Thống Trump muốn tăng ngân sách quốc phòng, liệu quý vị có đồng ý để chánh phủ Hoa Kỳ giảm chi tiêu về các chương trình bảo hiểm y tế (Medicare, Medicaid), những chương trình an sinh xã hội (social welfare), trợ cấp thất nghiệp (unemployment benefits) … hay không? Những chương trình này chiếm khoảng 62% ngân sách quốc gia. Chi tiêu quốc phòng chiếm khoảng 15% ngân sách quốc gia, trả tiền lời chiếm 7%, và các chương trình phi quốc phòng chiếm khoảng 16%.   oo0oo

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Edmund Burke.
"When Journalists are silenced, people are silenced" Anonymous.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét