Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

THƠ VỀ ĐỒNG TIỀN : MONEY HAS DIFFERENT NAMES

MONEY HAS DIFFERENT NAMES !
In temple or church, it's called donation.
In school, it's fee.
In marriage, it's called dowry.
In divorce, alimony.
When you owe someone, it's debt.
When you pay the government, it's tax.
In court, it's fines.
Civil servant retirees, it's pension.
Employer to workers, it's salary.
Master to subordinates, it's wages.
To children, it's allowance.
When you borrow from bank, it's loan.
When you offer after a good service, it's 
tips.
To kidnappers, it's 
ransom..
Illegally received in the name of service, it's 
bribe
The question is : "when a husband gives to his wife, what do we call it?" 
Answer :
Money given to your wife is called DUTY
and every man has to do his duty because wives are not DUTY FREE !!!... Hahaha.  

TÔI CHỈ LÀ.......
 

TÔI CHỈ LÀ.......

Tôi chỉ là tờ giấy
Mà uy lực vô song
Trước tôi, người run rẩy
Đổi giọng, đổi cả lòng.
Tôi chỉ là tờ giấy
Mà khiến đời long đong
Ngược xuôi hai dòng chảy
Mãi kiếm tìm, chờ trông...
Đời đen, tôi tẩy trắng,
Trắng - tôi nhuộm thành đen
Đường cong tôi bẻ thẳng
Lạ biến thành thân quen.
Tôi là một mảnh giấy
Người cao thượng.. bỗng hèn,
Kẻ hèn thành.. ” thượng đế ”
Dù tâm hồn lấm lem..
Ai cho tôi giá trị,
Ai cho tôi quyền năng,
Ai cho tôi tiếng nói,
Ai vì tôi nhọc nhằn?
Tôi chỉ là mảnh giấy
Thiện, Ác cũng là tôi,
Dù chà tôi dưới đất
Thoáng chốc trèo lên ngôi.
Hỏi trên đời mấy kẻ
Thoát được bàn tay tôi?
Tôi xua Đời lẫn Đạo
Chạy vào trong luân hồi..
Tôi là một tờ giấy
Đời vui, buồn mênh mông…
Chỉ ai Luôn Tỉnh Thức.
Hết bị tôi quay mòng!
 
  Thích Tánh Tuệ