Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Hòa nhập với cuộc sống.

                  Hòa nhập với  cuộc sống.
Không chỉ nhận tai ương riêng mình mà còn có thể đến với những người thân và cũng có thể đến với con cháu sau này.