Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

QUAN HỆ NGA-HOA KHÔNG TỐT ĐẸP NHƯ PUTIN TƯỞNG:

QUAN H NGA-HOA KHÔNG TT ĐP NHƯ PUTIN TƯỞNG:
T Bloomberg s ra ngày 2/9/2015 dn li quan đim ca tác gi Elena Mazneva, Anna Baraulina và Yuliya Fedoninova bình lun, quan h Nga-Hoa trên thc tế có th không phát trin mnh m và tt đp như li TT Nga Vladimir Putin nhn đnh.
Mô t v mi quan h gia Moscow-Bc Kinh trong nhng năm gn đây, TT Putin cho biết trong cuc phng vn vi hãng thông tn TASS và Tân Hoa Xã ngày 1/9/2015, mt ngày trước chuyến công du Bc Kinh rng: “Quan h Nga – Hoa đã đt mc cao nht có th trong lch s và tiếp tc phát trin”.
Tuy nhiên, các d kin v kim ngch thương mi gia Nga và TC li cho thy mt câu chuyn khác mà ông Putin đã không đ cp ti trong cuc phng vn này. S st gim ca th trường Hoa Lc trong vài tun qua, đã to ra thêm các áp lc đi vi nn kinh tế Nga và khiến đng rúp gim xung mc thp nht trong năm. Nhng nghi ng ngày càng tăng v trin vng kinh tế ca TC cũng đã tác đng đến giá du và khí đt, 2 mt hàng xut cng chính ca Nga, đy Nga rơi sâu hơn vào suy thoái.
Thương mi gia Nga và TC đã gim 29% trong na năm đu 2015 xung 30,6 t USD do s st gim mc đu tư t phía các doanh nhân láng ging. Các quan chc trong chính ph Nga hin nay hu như không còn có cơ hi đ đt được mc tiêu 100 t USD thương mi song phương vi Bc Kinh như mc tiêu TT Putin đã công b trong tháng 10/2014.
“Nhng nhn đnh v quan h Nga – Trung và thc tế là nhng điu hoàn toàn khác bit, vì Nga không phi là đi tác ch yếu ca Bc Kinh, bi h còn có mt lot các la chn khác đ cung cp ngun tài nguyên cho mình, bt chp nhng khó khăn kinh tế gn đây”, Alexander Gabuyev – Trung tâm Moscow Camegie – nói trong cuc phng vn vi Blooberg ngày 31/8/2015. S st gim thương mi song phương t hi đu năm 2015, ln đu tiên trong 5 năm qua đã đy Nga ra ngoài top 15 đi tác thương mi hàng đu ca Bc Kinh.
Tp đoàn Gazprom đã thúc đy hp đng cung cp khí đt tr giá 400 T USD trong chuyến thăm Bc Kinh hi năm 2014 ca TT Putin. Tuy nhiên, hin 2 bên đang có bt đng trong vic thanh toán tm ng t Bc Kinh và có đn đoán cho rng Bc Kinh mun hy b hp đng này. Đim sáng duy nht trong hp đng thương mi Nga – Trung hin nay là vic Moscow đã chn Bc Kinh là nhà thu xây dng đường st tc đ cao t Moscow đến Kazan tr giá 1.000 t rúp.
Nhng d liu trên cho thy Bc Kinh đang nm thế thượng phong trong quan h Nga – Trung. Moscow đang cn Bc Kinh nhiu hơn là Bc Kinh cn Moscow. Trước đó, t Calcalist ca Israel cũng có bài bình lun cho rng, Bc Kinh t ra khá thc dng trong mi quan h vi Moscow, luôn đt li ích ca mình lên hàng đu và sn sàng b rơi các đi tác khi cn thiết. Ngoài ra, nhiu quc gia khác đang ha hn cung cp cho Bc Kinh nhng ngun tài nguyên mà h đang thèm khát vi giá hp dn hơn Nga rt nhiu.
PUTIN LY LÒNG TP CN BÌNH LÀ TÍNH TOÁN SAI LM:
Tp chí Nikkei Asia Review s ra ngày 3/9/2015 bình lun, TT Putin đã c gng gây thin cm vi Tp Cn Bình trong vic sang Bc Kinh d duyt binh, nhưng v căn bn Putin đã phi tr v vi hai bàn tay trng, khi h Tp vn t ra min cưởng trong các d án kinh tế chung quy mô ln gia hai nuc.
Trong cuc đàm phán gia Putin vi Lý Khc Cường, các nhà lãnh đo 2 nuc đã tho lun v nhng gì h cho là c gng che đy lch s. Đây là cuc hi đàm thượng đnh Nga – Trung ln th 3 trong năm 2015. Nhưng, Tp Cn Bình đã pht l các chuơng trình ngh s ln v kinh tế. C hai bên không gii quyết vn đ giá khí đt Nga bán cho TC qua đường ng t Tây Siberia khiến cho mt tha thun cui cùng li b trì hoãn.
Mt ngun tin ngoi giao cho Nikkei Asian Review cho biết, Putin không đt được bt kỳ bước đt phá nào v hp tác kinh tế vi Bc Kinh, trong khi nn kinh tế Nga đang phi đi mt vi nhng bế tc. S min cưỡng ca Bc Kinh bt ngun t s st gim kinh tế c hai nước. Đu tư trc tiếp ca TC vào Nga gim 20% so vi kỳ năm trước. Tình hình càng tr nên ti t hơn khi Nga đang b tăng trưởng âm do giá du thô gim k lc. Putin tính toán h tr Bc Kinh v chính tr và ngoi giao đ đi ly s giúp đ v kinh tế t Bc Kinh, nhưng hóa ra đây li là mt tính toán sai lm.
Bình lun v hành đng ny, t New York Times cho rng, mi quan h được ca tng gia Putin và Tp Cn Bình đã tr nên căng thng khi nn kinh tế 2 nước bt đu suy gim. Hai giao dch năng lượng được ký kết năm 2014 cho đến nay, hu như vn gim chân ti ch và không đ cp khi hai nhà lãnh đo tho lun v vn đ kinh tế.
Alexander Gabuev – nhà phân tích Nga – Trung thuc Trung tâm Carnegie Moscow – cho rng: “S lc quan v s giúp đ t Bc Kinh Nga đã phai nht trong bi cnh Nga hy vng rng Bc Kinh s m ra mt con đường sng đ duy trì trước vic Nga b áp đt các bin pháp trng pht kinh tế và giá du gim đã không tr thành hin thc,” ông nói. “Đó là mt mi quan h mang tính biu tượng vi mt cơ s kinh tế biến đng nh. Đin Kremlin đã tht vng vì không th thc hin hóa mt cách nhanh chóng nhng gì Putin hy vng.”
Mt tuyến đường st cao tc mà Bc Kinh tuyên b s xây dng ni Bc Kinh vi Moscow khó có th tr thành hin thc khi Bc Kinh yêu cu Nga tr tin. Gn 500 dm đu tiên ni Moscow vi Kazan đã được lên kế hoch hoàn thành trước World Cup 2018 ti Nga, nhưng đến nay vn chưa bt đu và nó dường như còn gim chân ti ch. Moscow s không có tin đ tr chi phí và Bc Kinh s không làm min phí. Theo li bình lun ca Douglas H. Paal t Qu Carnegie, Washington dường như đang nghĩ rng Putin s “gánh nng hơn là li ích” đi vi Bc Kinh.
PUTIN CNH GIÁC BÀI HC NGÀY 2/3/1969 ĐI VI TÀU CNG:
47 năm trước, vào ngày 2/3/1969, QĐNDTQ (PLA) bt ng tn công đo Damansky, gây nên cuc xung đt vũ trang, sp đưa c hai nước gn đến ming h chiến tranh. Nhà s hc người Tàu Yang Kuisong – Vin lch s hin đi Bc Kinh – trong bài nghiên cu: “The Sino-Soviet Border Clash of 1969” đăng trên tp chí “Lch s chiến tranh lnh” s ra tháng 8/2000, ông cho biết chính quyn Bc Kinh đã chun b lên kế hoch ny rt k lưỡng. Mao Trch Đông không mun chiến tranh, nhưng mun có mt v gây hn ra trò tht đt ngt, bt ng đ đánh lc hướng dư lun trong nước mà theo nhà s hc người M Thomas Robinson đã nhiu năm nghiên cu nguyên nhân và din biến ca cuc xung đt biên gii Xô – Trung, ông cho biết: “Vào năm1968 và đu năm 1969, khi cuc Cách mng văn hóa đã đến hi bế tc. Đ thoát ra khi tìng trng bế tc đó, Mao cn phi có ngay mt hành đng gì đó đ đánh lc hướng dư lun. Đó là gây chiến vi LX s cung cp ngay trng tâm lôi cun s chú ý ca dư lun trong nước.”
Yang Kuisong kết lun: “Đây không phi là cuc chiến tranh đ t v như báo chí TC vn tuyên truyn, mà là mt cuc xâm lược vi quy mô nh, được ĐCSTQ chun b k lưỡng. Không phi LX là k gây hn và n súng đu tiên như Bc Kinh đã la hong mà là ngược li. Bi s tht luôn ch có mt mà thôi…”
Vào năm 1961, LX tp trung 12 sư đoàn và 200 chiến đu cơ dc theo biên gii 4.380 km, đc bit là ti khu vc phía Tây Tng phía Tây Bc TC. Năm 1968, LX điu đng 25 sư đoàn và 1.200 chiến đu cơ cùng vi 120 tên la tm trung. Tháng 3/1969, cuc xung đt biên gii Trung – Xô n ra ti khu vc sông Ussuri và đo Damansky – Zhenbao. Theo báo Pravda, cuc xung đt biên gii vi nhng trn đánh khc lit vi s tham gia ca xe tăng, đi pháo và tên la, ly đi sinh mng ca hàng ngàn người, c lính biên phòng LX và binh sĩ Tàu Cng.
NHNG SAI LM CHIN LƯỢC CA PUTIN:
Theo The Guardian s ra ngày 18/3/2016 đưa tin, nhng người khuyết tt Nga đã t ra phn n vi chính quyn nước ny khi thay đi quy đnh v điu kin tr cp cho nhng người khuyết tt, khiến cho500.000 người khuyết tt trên toàn nước Nga b mt tr cp bi quy  đnh mi. Theo đó, B Lao Đng & Bo tr Xã hi Nga đã gii thiu các quy đnh mi da trên mô hình ca Đc v vic h tr quyn li cho người khuyết tt theo các loi bnh lý và mc đ nghiêm trng ca các triu chng. Người khuyết tt ch được tr cp khi được cơ quan y tế xác nhn mt ít nht 40% chc năng nào đó ca cơ th.
Có th thy rng đây là mt s phơi bày thc cht khó khăn ca nước Nga. Hu qu ca các lnh cm vn cng vi s st gim giá du, cho phí tn kém trong các cuc không kích ti Syria đã khiến cho kinh tế nước ny ngày càng xung dc. Vic ct gim tr cp cho người khuyết tt là vic làm khó có th chp nhn ca chính quyn TT Putin. Nhiu nhà phân tích cho rng,TT Nga Putin đã tiếp tc mc hết sai lm chiến lược ny đến sai lm khác, dn đến s khng hong ti t cho nn kinh tế ca nước Nga hin nay.
Cho đến bây gi có th khng đnh rng, tt c toan tính ca TT Putin nhm kéo nước Nga ra khi khng hong kinh tế đu là nhng toan tính không có kết qu. Con bài Crimea & Ukraine xem ra không còn mt chút giá tr; ngược li, nó còn làm thit hi cho nước Nga rt ln. Khi đang vùng vy trong cơn khng khong chưa li thoát thì TT Putin li quyết đnh lao vào cuc chiến tranh ti Syria mà mc đích là chng đ cho chế đ Adssad đ dùng con bài này mc c vi M, nhưng nước M vào mùa bu c tng thng nên s quan tâm vào cuc chiến Syria s tr thành th yếu.
Chiến dch quân s ca Nga Syria tiêu tn khong 33 t Rúp (khong 464 triu USD) ly t ngân sách quc phòng cho hot đng hun luyn quân s và din tp quân s, TT Putin tiết l. Con s mà ông Putin đưa ra cũng khá chính xác vi ước tính ca Tp chí quân s HIS Jane’s đưa ra trước đó, Nga phi chi phí khong t 3 ti 4 triu USD mi ngày k t khi chiến dch bt đu t ngày 30/9/2015. Nếu xét mc cao hơn, con s ny ước tính khong 664 triu USD. Trong chiến dch kéo dài gn 6 tháng, Không quân Nga ti Syria đã tiến hành trên 9.000 cuc xut kích, phá hy 209 cơ s sn xut du m và 3.000 phương tin vn chuyn du ca khng b.
Kênh truyn hình Nga RBK nói 26 trái ha tin bn sang Syria làm Nga tn tht trên 30 triu USD trong bi cnh chi phí quc phòng được tăng bt chp thâm tht ngân sách. Tin tc cũng cho biết Nga s phi dùng đến Qu D Tr Liên bang b sung cho chi tiêu quc phòng 2016.
Theo Diplomat ngày 24/4/2016 bình lun v nguyên nhân tht bi ca chiến lược xoay trc sang châu Á ca Nga, bi vì Putin đã quá tp trung vào Tàu Cng. Moscow cn Bc Kinh, nhưng Bc Kinh li có quá nhiu la chn thay thế. Hc gi Alexander Gabuev t Trung tâm Carnegie, nhn xét: “Hai năm sau s rn nt gia Đin Kremlin vi phuơng Tây, nhng hy vng ca Moscow rng mi quan h hp tác vi châu Á, có th giúp Nga bù đp tn tht đã không th tr thành hin thc. Trc châu Á ca Nga có kết qu là con s 0”.
Còn 2 nhà nghiên cu Thomas S. Eder và Mikko Huotari t Vin Mercator Berlin bình lun trên tp chí Foreign Affairs ngày 17/4/2016 rng: “K t khi châu Âu áp đt lnh trng pht Nga vì xâm lược Ukraine, Moscow đã hy vng chng li lnh này bng cách tăng cường liên minh vi TC v năng lượng quc phòng, thương mi, nông nghip và đu tư. Tuy nhiên chính sách này đã tht bi”.
Nguyên nhân ct lõi ca s tht bi ny được cho là thiếu đng lc cho tăng cường hp tác t c hai phía: Moscow và Bc Kinh. Quan h thương mi Nga – phương Tây xu đi, buc Nga phi tìm kiếm đi tác khác. Vì lý do này, Nga và TC ký tha thun mua bán khí đt tr giá 400 t USD vào tháng 5/2014. Nhưng cho đến nay, bt đng v giá c vn là rào cn ca siêu hp đng ny. Bc Kinh tr cho mi mét khi mua ca Nga r hơn so vi giá Nga bán cho Tây Âu, khiến d án này gim chân ti ch.
Theo Gabuev, ngay c 4 ngân hàng ln nht TC cũng tuân th các bin pháp trng pht ca phương Tây nhm vào Nga, mc dù Bc Kinh vn chính thc lên án các bin pháp trng pht ny. Trong khi đó, ri ro đu tư vào th trường Nga ngày càng ln, GDP ca Nga đang suy thoái gim liên tc, trong khi tim năng và v thế ca các ngân hàng TC Hoa Kỳ và EU đang được tăng cường.
Truyn thông TC đánh giá, chính ph Nga đang không th thc hin được các mc tiêu  kỳ vng và có nguy cơ đưa nn kinh tế tr v tình trng thp niên 1990. Mng phương Đông (Eastday) ca TC dn báo cáo t Hip hi Truyn thông thanh niên, mt liên minh phóng viên t 2.000 cơ quan truyn thông ca nước ny, nói rng: “Nước Nga có th đang đi din vi “lch s lp li”. Nn kinh tế suy thoái sut 10 năm sau khi LX tan rã”.
Bà Tatyana Maleva – Giám đc S Nghiên cu d báo & Phân tích xã hi thuc Hc vin Qun lý Kinh tế Quc dân (RANEPA) ca Nga – nói vi t Financial Times (Anh): “Người Nga đánh giá rt cao nhng thành qu v phúc li xã hi đt được t năm 2000 đến nay; vì vy đ kết qu đó mt đi là điu hết sc đáng bun. Sau 2 năm tri qua tình trng khng khong v kinh tế, chúng tôi vn chưa nhìn thy vin cnh tăng trưởng. Điu đó khiến mi người nh li thp niên 1990,” bà Maleva nói. “Chúng tôi phi tha nhn, hu qu xã hi mà cuc khng hong gây ra s ging vi thế k trước, bi chúng tôi đang nhìn thy s trì tr lâu dài và không biết bao gi mi chm dt.”
Nhng tháng ngày tươi đp ca nn kinh tế Nga được nhn đnh đã kết thúc vào năm 2014 bi 2 nguyên nhân:
· Là Moscow b phương Tây cm vn đng lot sau cuc khng hong t khi Nga sáp nhp bán đo Crimea t Ukraine. Ngày 11/1/2016, TT Putin ln đu tiên thc s tha nhn cm vn kinh tế ca các nước phương Tây đã làm Nga tn thương nghiêm trng.
· Giá du thế gii lao dc, gii chuyên gia kinh tế quc tế cnh báo nước Nga vn đang phi đi mt vi năm 2016 đy khó khăn khi giá du tiếp tc gim xung gn 30 USD/thùng. Thm chí ngân hàng Goldman Sachs d báo giá du có th st xung 20 USD/thùng.
· Đng ruble ca Nga tiếp tc gim mnh do giá du gim. Hin 1 USD = 76,1 rúp.
Eastday ch ra, GDP ca Nga năm 2015 đt 1.310 t USD, không hơn nhiu so vi con s khong 1.200 t USD mà GDP tnh Qung Đông, TC đã đt được. Theo đánh giá ca truyn thông TC, quy mô nn kinh tế Nga hin nay ch bng khong 1/9 ca TC và trong vài năm ti, Qung Đông có th nh nhàng vượt qua Nga. Các nhà kinh tế quc tế cũng t ra bi quan vi vin cnh kinh tế Nga.
Theo nhn đnh ca tp chí Foreign Affairs (M), Nga đã và đang tht bi thm hi trong chiến lược “xoay trc” sang Bc Kinh đ gim gánh nng t lnh trng pht phương Tây. Vic xây dng 2 đường ng “Sc mnh Siberia” & “Altai” vn chuyn khí đt t Siberia ti Hoa Lc đã b hoãn ti thi gian vô hn đnh. Giá du mc thp nht đã và đang ph mt bóng đen m đm lên vin cnh nn kinh tế Nga. Tóm li: “Như vy, thay vì qua mt châu Âu bng cách xích li gn Bc Kinh, Nga li đang b chính TC li dng”.
CHÍNH SÁCH “HƯỚNG ĐÔNG” CA NGA THT BI VÌ SAO?
Theo Alexander Gabuev cho rng, chính sách xoay trc“không đưa Nga ti đâu,” ông nói. “Hai năm sau khi quan h gia Đin Kremlin và phương Tây rn nt, kỳ vng mi quan h châu Á đ bù đp li tn tht ca Moscow đã không tr thành hin thc.”
Theo Catherine Putz, điu đáng quan tâm là đng cơ ca Moscow và Bc Kinh khi thúc đy mi quan h hp tác song phương. Mi quan h đi xung c v thương mi vi châu Âu buc Nga tìm kiếm các đi tác mi. Tha thun cung cp khí đt tr giá 400 t USD cho TC mà thc tế là Nga đã h mình bán khí đt cho Bc Kinh vi giá thp hơn các nước châu Âu b ra. Nga cn TC, nhưng Bc Kinh li có nhiu la chn tt hơn.
Trong mt vài trường hp c th như Turkmenistan, tn tht ca Nga li mang v li ích cho Bc Kinh. Vài năm qua, lượng khí đt mà nước này bán cho Nga (đ bán li cho các nước khác) đã tut dc không phanh.
Hi tháng 1/2016, Gazprom đã tuyên b ngng toàn b giao dch vi Turkmenistan, sau khi quy mô giao dch t đnh cao 40 t mét khi khí đt năm 2008, rơi xung  còn 4 t khi năm 2015. Vì vy, Turkmenistan đã chuyn dch lượng giao dch ny cho Bc kinh. Ch trong vòng 3 tháng đu năm 2016, quc gia ny cung cp cho Bc Kinh 10.6 t mét khi, tăng 33% so vi cùng kỳ 2015. Đường ng dn khí đt t Trung Á – Tàu Cng hin đã có 3 đường ng vn hành và đường ng th 4 đang trong quá trình xây dng, d kiến nâng quy mô lên 85 t mét khi/ năm.
Gabuev ch ra rng, Moscow dường như bt lc trong n lc hp tác vi các t chc tài chánh châu Á. Tính đến thi đim ny ch là khon vay 2 t USD mà các ngân hàng Tàu Cng dành cho tp đoàn Gazprom ca Nga. Gabuev cho biết nguyên nhân rõ ràng, thì ra c nhóm 4 ngân hàng ln nht TC cũng đã nghe theo các lnh cm vn ca phương Tây, đâm sau lưng Putin. Theo Gabuev, chính sách xoay trc châu Á ca Nga ch yếu nhm vào Bc Kinh, trong khi vai trò các quc gia khác khá m nht.
“V bn cht,” hai nhà phân tích Eder & Huotari viết, “Thay vì dùng con bài TC đ làm đi trng vi châu Âu, Nga đã b Bc Kinh biến thành mt con bài trong tay Tàu Cng”. Nói v s khác bit gia 2 chính sách “xoay trc sang châu Á-TBD” ca M và Nga, M có tính cht“đa phương” vi s tham d tham gia ca nhiu cường quc châu Á như Nht, n, Australia, Hàn Quc…thì chính sách ca Nga ch loay hoay sang Bc Kinh đ b biến thành “đi tác đàn em” ca Bc Kinh.
Giáo sư kinh tế Nga Aleksey Maslov nhn đnh, các cuc đàm phán v kinh tế gia TC và Nga đang càng ngày tr nên khó khăn. Lý do: “Mt phn là bi kinh tế TC đang phát trin chm li, phn khác là vì Bc Kinh nhn ra rng, mình đang gi v trí thng tr ti th trường Nga sau các lnh trng pht t phương Tây. Bây gi đây, Moscow đã sáng mt buc phi đi tìm th trường mi, gim s ph thuc vào Bc Kinh.”
PUTIN THAY ĐI CHIN LƯỢC – VE VÃN KHI ASEAN:
Vic Ngoi trưởng Nga Sergel Lavrov mi đây đã phát biu khng đnh chng li các n lc “quc tế hoá”nhng tranh chp trên Bin Đông đã thu hút s quan tâm ca dư lun, đc bit t VN và Tàu Cng. Ông Lavrov nói rng: “Tt c các quc gia liên quan đến tranh chp phi tuân theo các nguyên tc không s dng vũ lc và tiếp tc tìm kiếm gii pháp chính tr và ngoi giao mà được c hai bên chp thun,” ông cũng kêu gi.“Nhng quc gia ngoài cuc ngng can thip vào các cuc đàm phán gia các bên liên quan.”
Theo Anton Tsvetov – chuyên gia Hi đng Quan h Quc tế Nga (RIAC) – cho rng: “Tôi không nghĩ ông Lavrov có toan tính thi đim gì vi phát ngôn như vy, nhưng phi tha nhn, đây không phi thi đim tt nht đ phát ngôn như vy,” ông nói. “Tuy nhiên, tôi vn nghi ng vic Nga s ng h tuyên b ca TC trong tương lai gn, dù không đ cp ti bt kỳ s h tr quân s hay chính tr ca Moscow vi Bc Kinh trong trường hp xut hin mt cuc đng đ quân s vi bt kỳ bên nào đt ra yêu sách trên Bin Đông, vì Nga – Trung không pi là mt liên minh chiến lược.”
Theo tôi, nhn đnh ca Anton Tsvetov đã hóa gii li tuyên b ca Ngoi trưởng Lavrov không còn phù hp vi chiến lược mi ca TT Putin là Nga và khi ASEAN đ ra các phương hướng hp tác quc phòng.
Trong cuc hp cp B trưởng Quc phòng Nga và các nước Hip hi các quc gia Đông Nam Á (ASEAN) din ra ngày 26/4/2016 ti th đô Moscow ca Nga, các nước đã đ ra các phương hướng hp tác chính. Phát biu ti cuc hp, B trưởng BQP Nga Sergei Shoigu cho biết, các bên đã đt ra hàng lot phương hướng nhm phát trin mi quan h hp tác cùng có li – trước tiên là trong lĩnh vc chng khng b quc tế, an ninh hàng hi, h tr khc phc hu qu thiên tai, quân y và tháo g mìn…
Người đng đu BQP Nga cũng nhn mnh “danh sách các d án hp tác chung gia BQP Nga & ASEAN” không ch dng li đó. Nga s m rng các cuc tiếp xúc song phương vi các nước ASEAN, đc bit là hp tác trong lĩnh vc quân s và k thut quân s. Theo ông, đ thc hin hóa kế hoch ny, Nga s t chc hàng lot các cuc gp g vi B trưởng BQP các nước ASEAN din ra trước thm Hi ngh Thượng đnh Nga – ASEAN, d kiến din ra ngày 19 -20/5/2016 sp ti ti thành ph Sochi ca Nga. Đây được xem là s kin quc tế ln nht ti Nga trong năm nay.
Trong quan h ca ASEAN vi các cường quc ch cht, quan h ASEAN – NGA là chm phát trin nht. Các mi quan h ASEAN vi Hoa Kỳ, Nht Bn, n Đ và Tàu Cng mnh m hơn so vi Nga. H vn coi ASEAN là mt trong nhng ưu tiên trong chính sách đi ngoi.Trong s các đi tác ch cht, Nga chưa phi là mt đi tác chiến lược ca ASEAN. S khi sc cho quan h Nga – ASEAN được kỳ vng Hi ngh Thượng đnh NGA – ASEAN ti Sochi (Nga) vào tháng 5/2016 sp ti.
TT Putin đã đích thân viết thư mi các nhà lãnh đo ASEAN đến Sochi. Putin mong mun 10 nhà lãnh đo ASEAN s hin din Sochi đ hai bên có th trao đi nhiu vn đ trong quan h. Cho đến nay, dù nhim kỳ Tng thng th 3, nhưng TT Putin chưa bao gi gp g riêng tt c các nhà lãnh đo ASEAN. Theo The Straits Times, nếu Nga mun phát trin quan h thc cht vi ASEAN, TT Putin cn gn gũi hơn vi các nhà lãnh đo 10 nước trong Hip hi. Nếu không, Hi ngh Thượng đnh Sochi s đơn thun là s kin mang tính biu tượng mà thôi.
“KCH BN CRIMEA” VIN ĐÔNG:
Theo hãng tin MixNews, ông Leon Taivans – mt nhà Đông phương hc ti Đi hc Latvia – nhn mnh, sau khong 20 năm na, đt nước TC quá đông đúc, có th lp li “kch bn Crimea”  Vin Đông cũng vi lý do công dân TC cư ng đó quá ti. Theo ông, phía Đông vùng Ural ch có 3 triu người Nga sinh sng, trong khi có ti 100.000 người Tàu đã chuyn sang luôn bên Nga. Hơn na, ông d đoán có ti 90 triu người Tàu s tràn qua biên gii nước Nga trong tương lai. Ông Leon Taivans cho rng, s kin Nga sáp nhp Crimea có th dn đến các vn đ nghiêm trng v đa chính tr ca Nga min Vin Đông.
Đu tháng 3/2014, nhà báo Joeff Dyer ca tp chí Foreign Policy (M) đã lưu ý rng, Bc Kinh có th xem đng thái sáp nhp Crimea ca Nga là hành vi bt đèn xanh đ h thúc đy mt cách quyết đoán các tham vng v lãnh th ca riêng mình. Bc Kinh cm thy dao đng trước các s kin xy ra Ukraine. Mt mt, h ch trương không can thip vào công vic ni b ca các nước khác; mt mt, Bc Kinh d ng đi vi các phong rào ly khai. Bc Kinh c duy trì thế trung lp, thm chí b phiếu trng v tính hp pháp ca cuc trưng cu dân ý Crimea ti Hi đng Bo An LHQ.
Phát biu trên kênh truyn hình BTB, nhà phân tích chính tr ni tiếng người Nga Alexander Paly cho rng:“Trên cơ s kinh nghim t s kin Nga sáp nhp Crimea, Bc Kinh có kh năng bc l tham vng to ln đi vi lãnh th ca Liên bang Nga,” theo ông. “Bc Kinh đang nghiên cu “bài hc Crimea” và mt lúc nào đó, h s đt ra trước Nga nhng vn đ lch s, bi vì theo Điu ước Nerchinsk năm 1689 gia Nga và Trung Hoa v vn đ biên gii và thương mi, c min Vin Đông là ca Trung Hoa.”
Vào thế k th 19, TQ đã min cưỡng nhượng li cho Nga quyn kim soát min Vin Đông và Siberia. Tuy nhiên, trong sut 50 năm qua, TC đã gia tăng đng thái tuyên b ch quyn lãnh th đi vi khu vc này. Theo trang WEB Global Politician, các nhà lãnh đo TC đu đã công khai khng đnh rng các thành ph Vladivostok & Khabarovsk là ca Trung Hoa. Hơn na, mt s nhà s hc TC còn qu quyết biên gii Nga – Trung hin nay là không đúng và Nga đã đánh cp min Vin Đông bng vũ lc. Bc Kinh đang ch đi Nga sa ly Ukraina, Syria, kinh tế phá sn…s ra tay hành đng tái chiếm li min Vin Đông và Siberia.
Đa chiu ngày 17/6/2015 cho biết, trong lúc quan h Trung – Nga ngày càng hp tác sâu sc do nhng sai lm chiến lược ca TT Putin thì dư lun xã hi Nga ngày càng lo ngi nguy cơ TC bành trướng. Hãng thông tn Itar Tass ngày 17/6/2015 nói rng, gn đây chính quyn Baikal đã ký hp đng cho công ty Hưng Bang Hoa Nga ca tnh Triết Giang thuê 115 ngàn hecta đt thi gian 49 năm đ canh tác vi tng s vn đu tư khong 500 triu USD…Mt s đài truyn hình và báo mng ca Nga coi thông tin ny là “đt đai ca T quc đang b bán tng mnh cho TC và thi kỳ TC bành trướng trên lãnh th Nga đã bt đu”.
PUTIN DÙNG CHIÊU “TÁ ĐAO SÁT NHÂN” VI TP CN BÌNH:
TT Putin tuy đã mc nhiu sai lm chiến lược như đã k trên. Nhưng, trên thc tế Putin vn là con cáo già v th đon chính tr đáng gm. Putin đã dùng chiêu “tá đao sát nhân” vi h Tp. Nghĩa đen ca chiêu ny là mượn dao đ giết người, mượn tay người khác giết k thù ca mình.
Trong chính tr có mt quy lut căn bn “nghch ngã gi vong” (ai chng ta s phi chết). Điu ny không ch xy ra trong thi đi vua tôi phong kiến mà nó còn xy ra trong xã hi dân ch thi nay. Nhng con người chính tr mun thanh toán k thù, cn giết người thì chng bao gi t tay mình đng th mà mượn tay người khác tiêu dit k thù dùm mình. Vì thế, c nhân có câu: “Sát nhân bt kiến huyết – Kiến huyết bt anh hùng”(Giết người không thy máu – Thy máu không phi là anh hùng). Putin cho xut cng nhng vũ khí chiến lược hin đi như chiến đu cơ S-35, h thng tên la phòng không S-400 cho TC…nhm to thế và lc cho Tp Cn Bình t tin có th thng tr Châu Á-TBD và Bin Đông nói riêng.
T “Thi báo Toàn Cu” s ra ngày 12/8/2015 dn trang mng “Russia Beyond The Headlines” cho rng, xut cng vũ khí hin đi cho TC đem li mt lot li ích cho Nga. Theo bài báo ny, đây không phi ch là mt con đường nhanh chóng phát tài, Đin Kremlin thông qua xut cng vũ khí hin đi cho TC đ chng li sc mnh quân s ca Hoa Kỳ châu Á cũng to ra được hiu qu chiến lược.
Theo tác gi Nikolay Gross Jeff cun sách “Chính sách ngoi giao Nga: Li ích, phương hướng và cơ quan” cho rng: “Nga cn bán vũ khí đ đm bo vic làm công nghip quc phòng, có được thu nhp đ nghiên cu phát trin quc phòng. Trong khi đó, TC là th trường tim năng ln nht”. S tht chng minh, sau khi LX gii th, th trường TC mi xut hin đã tr thành con đường sng còn ca Nga. Vào thp niên 90 ca thế k trước, mt na thu nhp tiêu th ca công nghip Nga đến t TC. Vì vy, bán vũ khí cho Bc Kinh tuyt đi không phi là hành vi t sát đi vi Nga. Thương mi vũ khí là nn tng ca quan h Nga – Trung trong thế k th 21. TC vn còn lc hu so vi phương Tây ít nht 20 năm v công ngh vũ khí, ch có được Nga h tr mi có th đui kp.
Vũ khí hin đi ca Nga đang giúp QĐNDTQ (PLA) ngày càng tr nên hùng mnh, giúp “Gic mơ Trung Hoa” tham vng bành trướng, bá quyn châu Á – TBD ca Tp Cn Bình tr thành hin thc. Điu ny cũng mang li li ích to ln cho Nga là ASEAN tr thành th trường vũ khí ch lc mi ca Nga, khi các quc gia khi ASEAN tăng chi tiêu quc phòng đ t bo v trước các biến đng an ninh khu vc, trước áp lc quân s ca Bc Kinh trên Bin Đông.
Tình hình an ninh ti Đông Nam Á, đc bit xoay quanh Bin Đông, đang có nhiu biến đng theo chiu hướng đáng quan ngi, khiến nhiu nước ASEAN phi tăng cường n lc cng c năng lc quc phòng đ chng li Bc Kinh. Nm bt được cơ hi ny, nhiu hãng sn xut vũ khí ca Nga đang chuyn hướng đu tư vào th trường ny. Thế là Nga hưởng được thu nhp “lưỡng li”, va bán vũ khí tn công cho TC, va bán vũ khí phòng th cho các nước thuc khi ASEAN t bo v lãnh th ca mình, trước mi đe da ca Bc Kinh.
Đến nay, các loi vũ khí hin đi t lò Moscow như chiến đu cơ Sukhoi Su-30, tàu ngm Kilo, tên la Klub…đang tiếp tc có mt ti các nước ĐNA như chiến đu cơ Sukhoi cho Indonesia và Malaysia. Hi tháng 2/2016, truyn thông Thái Lan đang thương lượng mua thêm trc thăng Mi-17V5, phiên bn hin đi nht ca dòng Mi-17 và xe tăng T-90. Nga đã cung cp 90% vũ khí nhp cng ca VN bao gm 6 tàu ngm lp Kilo, 6 tàu h tng tên la Gepard, 6 tàu tên la lp Tarantul (Molnyia, đóng ti VN), 6 tàu tun tra lp Svetlyak, 32 máy bay chiến đu Su-30 và các h thng tên la phòng không…
KT LUN:
Nếu chiến tranh quân s bùng n trên Bin Đông gia M và Tàu Cng, Tp Cn Bình trúng kế “tá đao sát nhân” ca Putin. Putin mượn tay Hoa Kỳ & đng minh Nht Bn – n Đ – Australia…tiêu dit TC mi him ha tim tàng dùm cho Nga, Putin ch ng h Bc Kinh bng “ha lc mm”.
Mi đây ngày 25/4/2016, B trưởng BQP Nga Sergei Shoigu nói, Nga xem VN là mt “đng minh chiến lược” và “đi tác ch cht” v cng c an ninh khu vc châu Á-TBD. Ông Shoigu đã phát biu như vy khi tiếp B trưởng BQP Vit Nam Ngô Xuân Lch mi được b nhim. B trưởng Shoigu nói: “Chúng tôi coi đt nước các bn là mt đng minh chiến lược, mt người bn lâu dài và đáng tin cy. Vit Nam là đi tác ch cht ca chúng tôi trong vic bo đm an ninh khu vc châu Á-TBD”.
Rõ ràng, đây là mt thông đip sc bén nng kí ca Nga gi ti Bc Kinh: “Ch đng ti Vit Nam!”. Nếu PLA tn công VN, Nga s can thip bng vũ lc quân s. V mt chiến lược, Vit Nam đi vi Nga vô cùng quan trng. Nếu như kch bn PLA tn công vùng Vin Đông và Siberia ca Nga xy ra, thì Moscow s mun VN làm bàn đp m mt dùi tn công vào lãnh th TC t phía Nam, đ gii ta áp lc quân s ti chiến trường vùng Vin Đông và Siberia. Hin nay, Nga đang t chc thành lp và kin toàn cu không vn bng nhiu phi cơ vn ti khng l Antonov 124 đ chuyn vn nhanh chóng binh sĩ, trang thiết b quân s đ tăng vin cho chiến trường vùng Vin Đông Vladivostok, Khabarovsk, vùng Primorsky, Siberia…nếu vùng này xy ra chiến s vi PLA. Chc chn, nhng người lãnh đo Đin Kremlin chưa quên bài hc xương máu 47 năm trước. TT Putin dùng chiêu “tá đao sát nhân” vi Tp Cn Bình đ điu chnh nhng sai lm chiến lược ca mình. Chng t bn lãnh ca Putin là mt tay chơi có đng cp quc tế

       NGUYN VĨNH LONG H